Dokumentasjons foto fra videoinstallasjonen Sårbar fra en av tre projeksjoner

Dokumentasjons foto fra  videoinstallasjonen Sårbar fra en av tre projeksjoner

Reklamer

«SÅRBAR»

Utstilling Hå gamle prestegard 20 april – til 2 juni 2013 

tittel: «Sårbar»  en videoinstallasjon

Med mitt kunstneriske ståsted  ønsker jeg å lage et videoarbeid om jærbønder  og deres forhold til sitt arbeid.

Her  ønsker jeg å sette fokus på forholdet mellom mennesker, fugler og dyr I et landskap som angår oss alle.

http://www.hagamleprestegard.no/nils-eger-maleri-juan-andres-milanes-mind-the-gap-og-anne-helen-robberstad-sarbar.aspx

http://virtualwallworld.blogspot.no/2013/04/anne-helen-robberstad-sarbar.html

 

FORDRAG OG KVELDS på Hå gamle Prestegard

 »  RELASJONEAR MELLOM FOLK OG HUSDYR FØR OG NO »
15 MAI 2013

I forbindelse min utstilling min på Hå gamle prestegard ,20 april – 2 juni 2013 har vi lagt opp til foredrag /kvelds 15 mai 

Denne kvelden er det Arkolog Kristin Armstrong Oma
«Relasjonar mellom folk og husdyr før og no
» Velkommen !!
http://www.hagamleprestegard.no/relasjonar-mellom-folk-og-husdyr-for-og-no.aspx